May 19, 2022

รวมข่าวสารจากทั้งโลกโปรเจ็คเพื่อการศึกษาเฉพาะกลุ่มนึกศึกษา

รวมข่าวทุกอย่าง การเมือง การพนัน คาสิโน สุขภาพ ความงาม ดารา entertainment การเงิน การปกครอง หุ้น ค่าเงิน คริปโตเคอเรนซี และอื่นๆอีกมากมาย

latam

1 min read

ธนาคารกลางชิลีเปิดเผยว่ากำลังศึกษาวิธีการออกสกุลเงินดิจิทัลของประเทศ เปโซดิจิทัล ธนาคารได้ออกรายงานเรื่อง "การออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในชิลี" ซึ่งสำรวจความเป็นไปได้ของการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ในอนาคต กลไกที่อาจใช้ และการให้คำปรึกษา ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจในเรื่องนี้ ธนาคารกลางชิลีพิจารณาการออก CBDC ธนาคารหลายแห่งในลาตัมกำลังพิจารณาการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารกลางชิลีเพิ่งออกรายงานฉบับใหม่ซึ่งศึกษาโอกาสและข้อเสียที่อาจนำมาซึ่งการออกเปโซดิจิทัล รายงานเรื่อง "การออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในชิลี" ยังศึกษารูปแบบต่างๆ...